Wheelers Books

This title is firm sale. Please select carefully as returns are not accepted.

XXI asr ucun 21 dars
  

XXI asr ucun 21 dars (Trade Paperback / Paperback)

By Noah Harari, Yuval

  • RRP: $47.99
  • $37.92
  • Save $10.07
  • In Stock US

Yuval Harari anlasilmasi g ndan-g na atinlasan yasadigimiz bu d nyadan yazir. Insanliq z n n va m haribasi, ekoloji falakat va texnoloji qazalar tahl kasindan neca xilas eda bilar? Yalan xabarlar epidemiyasi ila m bariza aparmaq iqtidarindayiqmi? D nyada hansi sivilizasiyalar dom...inantliq edir - Sarq, Qarb? Terrorizma qarsi hansi tadbirlari g rmaliyik? M allif z namaxsus aydin fikirlarla diqqatimizi bug nk d nyamizin heyratamiz problemlarina calb edir. Kitabin asas hadafi oxucunun fikrini d nyadaki daimi va tahl kali dayisikliklara y naltmak, ham da onda hayat qabiliyyatini g clandirmak, rahmdillik hissini va kritik d s nma vardislarini inkisaf etdirmakdir.
Read more

ISBN 9789952365894
Released AU 1 Jan 2018
Publisher Qanun
Format Trade Paperback/Paperback
Language Azerbaijani
Availability
Internationally sourced; ships 6-14 working days

Full details for this title

ISBN-13 9789952365894
Stock Available
Status Internationally sourced; ships 6-14 working days
Publisher Qanun
Imprint Qanun
Released 1 Jan 2018
Publication Country
Format Trade Paperback/Paperback
Language Azerbaijani
Author(s) By Noah Harari, Yuval
Category Science: General Issues
Number of Pages 362
Dimensions Width: 156mm
Height: 234mm
Spine: 21mm
Dewey Code Not specified
Weight 553g
Interest Age General Audience
Reading Age General Audience
NBS Text Popular Science
ONIX Text General/trade

TOP